Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.
14 Липня 2024

Оподаткування

  З 01.01.2017 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які значно вплинули на оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Зокрема, було остаточно скасовано спеціальний режим оподаткування з ПДВ для підприємств сільськогосподарської галузі, впроваджено систему дотацій для окремих видів сільськогосподарської діяльності. Також, зазнали змін деякі інші податки та збори.

Єдиний податок 4-ої групи
   Єдиний податок 4-ої групи — податок, який стягується з одиниці земельної площі у відсотках від її нормативної грошової оцінки, сплата якого замінює сплату таких податків і зборів як:

 • податку на прибуток підприємств, включаючи авансовий внесок при виплаті дивідендів;
 • земельного податку на землі, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
 • рентної плати за спеціальне використання води.

   Всі інші податки і збори сплачуються на загальних підставах, включаючи єдиний соціальний внесок на соціальне страхування.
Передумови для отримання права на сплату єдиного податку 4-ої групи:

 • виробництво сільгосппродукції та/або розведення та вилов риби в озерах, ставках або водосховищах, переробка цієї продукції на власних або орендованих потужностях, у тому числі своєї виробничої сировини на давальницьких умовах;
 • використання власних або орендованих сільгоспугідь;
 • частка сільгосптоваровиробництва за попередній рік становить не менше 75%, при цьому частка сільськогосподарського виробництва дорівнює питомій вазі доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу.

  Не можуть бути платниками єдиного податку 4-ої групи підприємства, які:

 • отримали понад 50% доходу від продажу декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (з деякими винятками);
 • виробляють або продають підакцизні товари (виняток: продаж виноградних виноматеріалів підприємствами первинного виноробства; виробництво електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції такого СГ);
 • станом на 1 січня звітного року мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

  Об’єктом оподаткування єдиним податком 4-ої групи є сільгоспугіддя, що знаходяться в користуванні сільськогосподарського товаровиробника, при цьому виділяють наступні типи угідь: рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження, землі водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища).
  Базою оподаткування єдиного податку 4-ої групи є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь. Нормативна грошова оцінка підлягає індексації за правилами, встановленими для земельного податку з урахуванням коефіцієнта індексації.
  Відповідно до змін податкового законодавства з 01.01.2017 р., при визначенні величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь застосовується індекс споживчих цін за 2015 рік у розмірі 100 відсотків, за 2016 рік - 112,4 відсотка.
  Ставки єдиного податку 4 групи у 2017 році, в порівнянні з попереднім роком було збільшено в середньому на 17%.

 Ставки єдиного податку 4-ої групи 

 • рілля, сінокоси, пасовища – 0,95 (у 2016 році – 0,81);
 • рілля, сінокоси, пасовища, розташовані у гірських зонах і на поліських територіях – 0,57 (у 2016 році – 0,49);
 • багаторічні насадження – 0,57 (у 2016 році – 0,49);
 • багаторічні насадження, розташовані у гірських зонах і на поліських територіях – 0,19 (у 2016 році – 0,16);
 • землі водного фонду – 2,43 (без змін);
 • сільськогосподарські угідля, які знаходяться в умовах закритого ґрунту – 6,33 (у 2016 році – 5,4).

  Базовим звітним періодом для цілей єдиного податку 4-ої групи є календарний рік. Нарахування податку проводиться самостійно станом на 1 січня поточного року.
  Нарахована сума податку розбивається по кварталах наступним чином:

  I і II квартали — по 10%;
  III квартал — 50%;
  IV квартал — 30%.

 Квартальні суми податку сплачуються протягом 30 календарних днів після закінчення відповідного кварталу на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Трансфертне ціноутворення
  В Україні діють правила трансфертного ціноутворення, які застосовуються для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств на загальних підставах. У випадку, якщо сільськогосподарські товаровиробники є платниками єдиного податку 4 групи, вони не підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням.
  З 01.01.2017 року було внесено зміни до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення, у зв’язку з якими принцип «витягнутої руки» застосовується до контрольованих операцій (КО) за умови, що річний дохід платника податку перевищує 150 млн.грн. без урахування ПДВ (було 50 млн.грн.), а обсяг операцій платника з кожним контрагентом перевищує 10 млн.грн. без урахування ПДВ (було 5 млн.грн.) за відповідний податковий рік, визначений за правилами бухгалтерського обліку.
 Контрольованими є операції:

 • з нерезидентами пов’язаними особами;
 • з нерезидентами пов’язаними особами через номінальних посередників;
 • з придбання/продажу товарів/послуг через комісіонерів-нерезидентів;
 • з нерезидентами з «низькоподаткових» юрисдикцій.
 • які не сплачують податок на прибуток та/або не є податковими резидентами країни, в якій вони зареєстровані як юридичні особи;

  Останній перелік країн з низьким рівнем оподаткування встановлено Розпорядженням Кабінету Міністрів від 16 вересня 2015 №977-р. Слід звернути увагу, що відповідно до останньої редакції переліку, із списку видалено такі юрисдикції, як Швейцарія, Люксембург, Сінгапур, Мальта, Грузія та інші.
  У контрольованих операціях платники податків зобов’язані для цілей оподаткування використовувати виключно методи визначення ціни, вказані в Податковому Кодексі України (зокрема, метод порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілу прибутку).
  Змінами до ПКУ визначено правила для контрольованих операцій з біржовими товарами на підставі форвардного контракту, а саме: ринковий діапазон цін визначається на підставі форвардних котирувань за декаду до укладання такого контракту, але за умови повідомлення платником податку контролюючого органу про укладання такого форвардного контракту (за встановленою формою) протягом 10 робочих днів з дня його укладання.
  Постановою КМУ від 08.09.2016 №616 визначено перелік біржових товарів та товарних бірж для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням.

 • біржові с/г товари: кукурудза, пшениця, суміш пшениці та жита, ячмінь, овес, рис, ріпак, соєві боби, олія соєва/пальмова (соняшникова олія відсутня в переліку);
 • товарні біржі для с/г товарів: Euronext, Chicago Mercantile Exchange (CME), Dalian Commodity Exchange (DCE, Китай), National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX, Індія), Токійська товарна біржа (TOCOM), та ін.

  Змінами до ПКУ встановлено новий строк подання звіту про контрольовані операції – до 1 жовтня року, наступного за звітним (було до 1 травня). У випадку отримання запиту від центрального податкового органу платник зобов’язаний протягом 30 календарних днів надати документацію з трансфертного ціноутворення, яка обґрунтовує відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Також Податковим кодексом передбачено нові штрафи:

 • не подання Звіту про КО: 413 400 грн., + 1378 грн. за кожний день прострочення;
 • не повне декларування операцій: 1% від суми КО, але не більше 413 400 грн.;
 • не подання Документації  з ТЦУ: 3% від суми КО, але не більше 275 600 грн., + 2756 грн. за кожний день прострочення;
 • не подання Звіту або Документації після 30 днів від стоку сплати штрафів: 6890 грн. за кожний день прострочення.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка: 
Граб Роман
Тел.: ‎‎+380 (44) 236-20-95 
e-mail: hrab{@}ucab.ua
Вітаємо! Ви підписались на новини порталу Ukab