Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.

Команда

 

Alex Lissitsa

Алекс Ліссітса, Президент

president{@}ucab.ua

Провідний спеціаліст в Україні в галузях стратегічного менеджменту, оперативного управління, аналізу продуктивності та ефективності підприємств у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Є членом Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE), Міжнародної асоціації аграрного менеджменту (IFMA), Європейської асоціації аграрних економістів (EAAE), Спілки аграрних економістів Великобританії (AES), Німецької асоціації аграрних економістів (GEWISOLA). Автор великої кількості публікацій у світових профільних наукових виданнях. Має численні нагороди та відзнаки. Має досвід роботи за кордоном, а саме в Європейському Союзі, Австралії, Бразилії, США та ін.

 

 

Vysotskyi

Тарас Висоцький, генеральний директор УКАБ

vysotskyi{@}ucab.ua

Відповідальний за стабільний розвиток компанії та співпрацю з ключовими клієнтами. Фахівець у галузі операційного менеджменту, маркетингових та ринкових досліджень, аналізу цінової кон'юнктури міжнародних та українських ринків сільськогосподарських культур. Отримав диплом магістра Університету ім. Гумбольдта (м. Берлін, ФРН). 

Є членом Європейської асоціації аграрних економістів (EAAE) та Німецького сільськогосподарського товариства (DLG).

 

 

 

 

 

Олександр Жемойда, виконавчий директор
zhemoyda{@}ucab.ua
 
Галина Романчук, головний бухгалтер
romanchuk{@}ucab.ua

 zhemoyda

 

Galuna Romanchyk

Фахівець у галузі аграрної політики, аналізу формування попиту та пропозиції на глобальному та національному сегментах ринків агропродовольчої продукції. Доктор економічних наук. Протягом 2007-2009 років проходив стажування в Польщі (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego), США (Pennsylvania State University), Німеччині (Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)).
 
Відповідальна за ведення бухгалтерського, податкового обліку на підприємстві, контроль фінансових потоків, фінансовий аналіз результатів господарської діяльності. Має великий досвід роботи головного бухгалтера в українських та закордонних організаціях.
     
Людмила Стоцька, заступник генерального директора з правових питань
stotska{@}ucab.ua
 
Алла Кравченко, заступник генерального директора з міжнародних питань
kravchenko{@}ucab.ua

 Stockaya Ludmila

 

Alla Kravchenko

Відповідальна за юридичний супровід діяльності компанії та забезпечення взаємодії з органами державної влади. Фахівець у галузі правового регулювання економіки. Отримала диплом магістра права Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та економіста-фінансиста Київського національного торговельно–економічного університету.
 
Відповідальна за налагодження зв'язків між компаніями АПК в Україні та за кордоном, підтримку ділових контактів із посольствами і міжнародними організаціями. Фахівець у галузі міжнародного співробітництва, пошуку донорів і партнерів для реалізації міжнародних проектів у секторі аграрного виробництва, аграрної освіти та розвитку сільських територій.
     
Ольга Данилюк, бренд-менеджер
danylyuk{@}ucab.ua
 
Олена Ковтун, заступник генерального директора УКАБ з питань співпраці з аграрними ВНЗ та науковими установами
kovtun{@}ucab.ua

Danyliuk Olga

 

Olena Kovtun

Відповідальна за комунікації з членами асоціації та поширення бренду УКАБ. Фахівець в галузі адміністративного менеджменту, бренд менеджменту, комунікацій та піару. Отримала диплом магістра НУБіП України. 
 
Відповідальна за координацію діяльності проекту "АгроШкола УКАБ" та співпрацю з аграрними ВНЗ та науковими установами. Фахівець у галузі бізнес-освіти в аграрному секторі економіки, ризик-менеджменту, оцінки ефективності прийняття управлінських рішень. Кандидат наук (PhD in Economics), член Міжнародної ради AGRIMBA з акредитації МВА програм в агробізнесі Асоціації Європейських університетів наук про життя (ICA); член колегії міжнародного наукового журналу APSTRACT (Applied Studies in Agribusiness and Commerce).
     
Ігор Остапчук, керівник експертної групи
ostapchuk{@}ucab.ua
 
Зоряна Гошовська, заступник генерального директора з комунікацій
goshovska{@}ucab.ua

 Igor Ostapchuk

 

Zoriana Goshovska

Відповідальний за координацію експертної групи УКАБ в галузях аналізу, досліджень та консалтингу аграрних ринків. Фахівець у галузі ринкового аналізу, досліджень українського та міжнародного ринків. Є членом Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE) та партнером проекту AgriBenchmark. Отримав диплом магістра НУБіП України за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», проходив підвищення кваліфікації в Лейбніц Інституті Аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO, Халле, Німеччина). Має досвід проектної роботи в ЄС.
 
Відповідальна за налагодження зв’язків з цільовими аудиторіями: ЗМІ, експертним середовищем, забезпечує інформаційний супровід діяльності УКАБу. Фахівець у галузі public relations та журналістики. Має багаторічний досвід роботи в аграрних інформаційних ресурсах. Отримала диплом спеціаліста Рівненського державного гуманітарного університету в галузі філології.
     
Олександра Ковальчук, експерт аграрних ринків
kovalchuk{@}ucab.ua
 
 Дворнік Євгенійексперт аграрних ринків
dvornik{@}ucab.ua

 kovalchuk oleksandra

 

dvornik1

Відповідальна за економічний, фінансовий та інвестиційний аналіз проектів, а також аналіз ринків сільськогосподарської продукції. Oтримала диплом магістра за спеціальністю «Міжнародна банківська справа, фінанси та ризик менеджмент» Каледонського Університету Глазго, Шотландія
 
Відповідальний за аналіз ринків сільськогосподарської продукції, підготовку цінових та статистичних моніторингів, щомісячного аналітичного видання асоціації AgriFYI. Отримав диплом магістра НУБіП України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
     
Віталій Кордишексперт ринків рослинництва
kordysh{@}ucab.ua
 
Роман Граб, експерт із земельних питань
hrab{@}ucab.ua

Vitaliy Kordysh

 

grab

Відповідальний за економічний аналіз, проектний менеджмент, оцінку ефективності інвестиційних проектів та аналіз ринків сільськогосподарської продукції. Отримав диплом магістра за спеціальністю «Менеджер ЗЕД» НУБіП України.
 
Відповідальний за аналіз ринків сільськогосподарської продукції, підготовку цінових та статистичних моніторингів, щомісячного аналітичного видання асоціації AgriFYI. Отримав диплом магістра НУБіП України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
     
Тарас Кузьмич, експерт з фінансових та податкових питань
kuzmych{@}ucab.ua
 
Анна Кузнецова,  асистент Комітету з аграрної біотехнології
kuznetsova{@}ucab.ua

Taras Kuzmich

 

Kuznetsova

Фахівець у галузі фінансів, оподаткування, трансфертного ціноутворення, досліджень міжнародних товарних ринків. Має досвід роботи в одній з аудиторських компаній Big4. Отримав диплом магістра ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Фінанси».
 

Відповідальна за надання адміністративної підтримки Комітету з аграрної біотехнології, зовнішні комунікації, переклади, адміністрування профільного сайту. Отримала диплом спеціаліста Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, факультет іноземних мов.

     
Борис Сорочинський, координатор Комітету з аграрної біотехнології
bsorochinsky{@}ucab.ua
 

Sorochinskii Boris

 

 

Фахівець у  галузі біології рослин,  клітинної біології та біотехнології, автор багатьох  наукових монографій та статей. Закінчив біологічний факультет Національного університету ім. Т.Г. Шевченка (м.Київ), доктор біологічних наук за спеціальністю ”клітинна біологія”.
 
     

 

 

 

     
     
     

 

УКАБ-СЕРВІС

 

Anatoliy Cirkyn

Анатолій Циркун, директор УКАБ-сервіс, генеральний директор агенції «AgriEvent». Керівник агенції «AgriTravel»

tsyrkun{@}ucab.ua

Координатор проведення ділових заходів, бізнес-турів та подорожей для агробізнесу. Висококваліфікований фахівець у сфері івент-менеджменту, конференц-сервісу та туризму. Отримав освіту з міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті, має диплом магістра з адміністративного менеджменту НУБіП України, а також здобув ступінь магістра з менеджменту та маркетингу в туризмі в Борнмутському Університеті (Великобританія).

 

 

 

 

Віталій Лановлюк, виконавчий директор агенції «AgriEvent»
lanovliuk{@}ucab.ua
 
Максим Лапа, менеджер проектів   
m.lapa{@}ucab.ua

Lanovliuk Vitalii

 

Lapa Maxim

Відповідальний за організацію конференцій, форумів, семінарів, постійне забезпечення діяльності агенції, координацію роботи зі спонсорами, партнерами, спікерами заходів. Фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності та адміністративного менеджменту. Отримав диплом магістра НУБіП України.
 
Відповідальний за створення та актуалізацію інформаційно-контактних та технологічних даних, моніторинг дотримання внутрішніх процесів УКАБ Сервіс. Отримав  диплом магістра університету економіки та права «КРОК».
     
Віта Хоменко, менеджер проектів агенції «AgriEvent»
khomenko{@}ucab.ua
 
Галина Олійник, менеджер проектів агенції «AgriEvent»
oliinyk{@}ucab.ua

 Khomenko Vita

 

Oliynyk Galina

Відповідальна за залучення, реєстрацію та координацію учасників заходів агенції, постійну організаційну підтримку діяльності агенції. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Маркетинг» НУБіП України.
 
Відповідальна за залучення, реєстрацію та координацію учасників заходів агенції, постійну організаційну підтримку діяльності агенції. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» НУБіП України.
     
Марина Ковальова, дизайнер/маркетолог
kovaliova{@}ucab.ua
 
Катерина Стецько, бухгалтер
stetsko{@}ucab.ua

 Kovaliova Marina

 

Stetsko Katerina

Відповідальна за підтримку та впізнаваність бренду «Український клуб аграрного бізнесу», підготовку та публікацію аналітичних видань, наповнення корпоративних сайтів та сторінок у соціальних мережах, просування продуктів та послуг сервісних агенцій асоціації. Фахівець в області графічного дизайну та верстки, редагування та копірайтингу, SMM, електронного маркетингу.
 
Відповідальна за управління системою документообігу на підприємстві, ведення та перевірку первинної документації, банківські операції, ведення кадрового діловодства на підприємстві.
     

 

 

 

 

     
 • Agricom Group
 • Агроріск
 • cardfield
 • Агровектор
 • ярило
 • БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА
 • Райффайзен Банк Аваль
 • Чиста Криниця
 • horsch
 • Phosagro
 • Українські аграрні інвестиції
 • uahk
 • Сygnet
 • Syngenta
 • Servis Agro
 • Svarog
 • Ramburs
 • Presence
 • Agco
 • Lembke
 • Agroregion
 • ugt
 • Agroswit
 • Mriya
 • Eridon
 • Monsanto
 • MHP
 • Maschionet
 • Maisadour
 • Lemken
 • Козятинський м’ясокомбінат
 • DuPont Pioneer
 • Вінницька аграрно-промислова група
 • Bizon-Tech
 • Alfabank
 • Agroscop
 • Agroros
 • Zelena Dolyna
 • Agrozahist-Donbas
 • Agrimatco
 • Avgust
 • NCH Advisors
 • Great Plains Ukraine
 • Crop Life International
 • Continental farmers Group
 • AgroGeneration
 • kws
 • credit agricole
 • danone
 • claas
 • john deer