Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.
25 Вересня 2017

Команда

Alex Lissitsa

Алекс Ліссітса, Президент

president{@}ucab.ua

Провідний спеціаліст в Україні в галузях стратегічного менеджменту, оперативного управління, аналізу продуктивності та ефективності підприємств у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Є членом Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE), Міжнародної асоціації аграрного менеджменту (IFMA), Європейської асоціації аграрних економістів (EAAE), Спілки аграрних економістів Великобританії (AES), Німецької асоціації аграрних економістів (GEWISOLA). Автор великої кількості публікацій у світових профільних наукових виданнях. Має численні нагороди та відзнаки. Має досвід роботи за кордоном, а саме в Європейському Союзі, Австралії, Бразилії, США та ін.

 

 

Vysotskyi

Тарас Висоцький, генеральний директор УКАБ

vysotskyi{@}ucab.ua

Відповідальний за стабільний розвиток компанії та співпрацю з ключовими клієнтами. Фахівець у галузі операційного менеджменту, маркетингових та ринкових досліджень, аналізу цінової кон'юнктури міжнародних та українських ринків сільськогосподарських культур. Отримав диплом магістра Університету ім. Гумбольдта (м. Берлін, ФРН). 

Є членом Європейської асоціації аграрних економістів (EAAE) та Німецького сільськогосподарського товариства (DLG).

 

 

 

Людмила Стоцька, 
заступник генерального директора з правових питань
stotska{@}ucab.ua

         
Галина Романчук, Фінансовий директор
romanchuk{@}ucab.ua

Stockaya Ludmila 

 

Galuna Romanchyk

Відповідальна за юридичний супровід діяльності компанії та забезпечення взаємодії з органами державної влади. Фахівець у галузі правового регулювання економіки. Отримала диплом магістра права Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та економіста-фінансиста Київського національного торговельно–економічного університету.
 
Відповідальна за ведення бухгалтерського, податкового обліку на підприємстві, контроль фінансових потоків, фінансовий аналіз результатів господарської діяльності. Має великий досвід роботи головного бухгалтера в українських та закордонних організаціях.
     
Ольга Данилюк, 
бренд-менеджер

danylyuk{@}ucab.ua
 
Алла Кравченко, заступник генерального директора з міжнародних питань
kravchenko
{@}ucab.ua

Danyliuk Olga

 

Alla Kravchenko

Відповідальна за комунікації з членами асоціації та поширення бренду УКАБ. Фахівець в галузі адміністративного менеджменту, бренд менеджменту, комунікацій та піару. Отримала диплом магістра НУБіП України. 
 
Відповідальна за налагодження зв'язків між компаніями АПК в Україні та за кордоном, підтримку ділових контактів із посольствами і міжнародними організаціями. Фахівець у галузі міжнародного співробітництва, пошуку донорів і партнерів для реалізації міжнародних проектів у секторі аграрного виробництва, аграрної освіти та розвитку сільських територій.
     
Зоряна Гошовськазаступник генерального директора з комунікацій
goshovska{@}ucab.ua
  Олена Ковтун, заступник генерального директора УКАБ з питань співпраці з аграрними ВНЗ та науковими установами
kovtun{@}ucab.ua

 

Olena Kovtun

Відповідальна за налагодження зв’язків з цільовими аудиторіями: ЗМІ, експертним середовищем, забезпечує інформаційний супровід діяльності УКАБу. Фахівець у галузі public relations та журналістики. Має багаторічний досвід роботи в аграрних інформаційних ресурсах. Отримала диплом спеціаліста Рівненського державного гуманітарного університету в галузі філології.
 
Відповідальна за координацію діяльності проекту "АгроШкола УКАБ" та співпрацю з аграрними ВНЗ та науковими установами. Фахівець у галузі бізнес-освіти в аграрному секторі економіки, ризик-менеджменту, оцінки ефективності прийняття управлінських рішень. Кандидат наук (PhD in Economics), член Міжнародної ради AGRIMBA з акредитації МВА програм в агробізнесі Асоціації Європейських університетів наук про життя (ICA); член колегії міжнародного наукового журналу APSTRACT (Applied Studies in Agribusiness and Commerce).
     
Роман Граб, експерт із земельних питань
hrab{@}ucab.ua
 

Вікторія Оникієнко, прес-секретар
onykiienko{@}ucab.ua

 grab    _RDK1410
Відповідальний за правову роботу у сфері земельного права. Здійснює аналіз і правову експертизу нормативних актів. Надає консультаційні послуги членам Асоціації. Отримав диплом НУБіП України  за спеціальністю «Правознавство».
 

Відповідальна за підготовку матеріалів Асоціації до публікації, переклад інформації на сайті, обробку запитів ЗМІ, комунікацію з журналістами та моніторинг присутності УКАБ у ЗМІ. Студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність філологія.

     

Дворнік Євгенійексперт аграрних ринків
dvornik{@}ucab.ua

 
Олександр Донченко, експерт аграрних ринків
donchenko{@}ucab.ua 
dvornik1   DSC02262+++++++++++++
Відповідальний за аналіз ринків сільськогосподарської продукції, підготовку цінових та статистичних моніторингів. Отримав диплом магістра НУБіП України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
  Відповідальний за моніторинг і аналітику аграрних ринків, економічний аналіз, менеджмент проектів та їх аналітичний супровід. Фахівець у галузі фінансово-економічного аналізу та моделювання. Отримав диплом магістра НУБіП України за спеціальністю «Фінанси та кредит», здобув ступінь магістра з економіки Warsaw University of Life Sciences. Стажувався в департаменті розвитку бізнесу Варшавської фондової біржі та відділі аналітики банку BZ WBK. Має досвід роботи з компаніями аграрної, енергетичної та паливної галузей.
     
Дарія Гриценко, експерт аграрних ринків
grytsenko{@}ucab.ua
 
Тарас Кузьмич, експерт з фінансових та податкових питань
kuzmych{@}ucab.ua

Дарія Гриценко

 

1111111

Відповідальна за аналіз зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції, питання оподаткування та зовнішньоекономічних торговельних відносин. Отримала диплом магістра Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства». Досвід роботи проект-асистентом в агро-консалтинговій компанії в Німеччині.
 
Фахівець у галузі фінансів, оподаткування, трансфертного ціноутворення, досліджень міжнародних товарних ринків. Має досвід роботи в одній з аудиторських компаній Big4. Отримав диплом магістра ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Фінанси».
     

Петро Лахай, експерт аграрних ринків
lakhay{@}ucab.ua

 
Ольга Кухар, юрисконсульт
kukhar{@}ucab.ua

фото
  _RDK2629

Відповідальний за аналіз ринків ресурсів агропромислового комплексу, мікроекономіки підприємства та підготовку цінових та статистичних моніторингів. Отримав диплом Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства».

  Відповідальна за юридичний супровід діяльності УКАБ, аналіз (моніторинг) законодавства України за напрямками діяльності Асоціації. Студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціалізація «Правове регулювання аграрних відносин».
     
     

Олександр Калюжний, експерт аграрних ринків
kalyuzhnyy{@}ucab.ua
///

Kalyuzhnyy original

 
Відповідальний за економічний аналіз та прогнозування, менеджмент та супровід проектів, координацію профільного комітету. Отримав диплом бакалавра в Вестфальському університеті імені Вільгельма у Мюнстері за фахом “Політологія та Економіка”. Отримав диплом магістра в Університеті імені Отто фон Ґеріке у Маґдебурзі за фахом “Міжнародна економіка та політичний консалтинг”. Двічі брав участь у програмах з обміну студентами, за якими відвідував університети у Вашингтоні, США та у Тайджонзі, Тайвань. Проходив стажування у “мозковому центрі” Hudson Institute у Вашингтоні, США та у консалтинговій компанії Deitmer & Partner GmbH у Мюнстері, Німеччина.
     
     
Анна Кузнецова, асистент Комітету з аграрної біотехнології
kuznetsova{@}ucab.ua
  Борис Сорочинський, координатор Комітету з аграрної біотехнології
bsorochinsky{@}ucab.ua

Kuznetsova

 

Sorochinskii Boris

Відповідальна за надання адміністративної підтримки Комітету з аграрної біотехнології, зовнішні комунікації, переклади, адміністрування профільного сайту. Отримала диплом спеціаліста Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, факультет іноземних мов.
  Фахівець у  галузі біології рослин,  клітинної біології та біотехнології, автор багатьох  наукових монографій та статей. Закінчив біологічний факультет Національного університету ім. Т.Г. Шевченка (м.Київ), доктор біологічних наук за спеціальністю ”клітинна біологія”.
     

 

 

 

 

   

   

   

 

УКАБ-СЕРВІС

 

Anatoliy Cirkyn

Анатолій Циркун, директор УКАБ-сервіс, генеральний директор агенції «AgriEvent». Керівник агенції «AgriTravel»

tsyrkun{@}ucab.ua

Координатор проведення ділових заходів, бізнес-турів та подорожей для агробізнесу. Висококваліфікований фахівець у сфері івент-менеджменту, конференц-сервісу та туризму. Отримав освіту з міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті, має диплом магістра з адміністративного менеджменту НУБіП України, а також здобув ступінь магістра з менеджменту та маркетингу в туризмі в Борнмутському Університеті (Великобританія).

 

 

 

 

Марина Ковальова, виконавчий директор агенції «AgriEvent»
kovaliova{@}ucab.ua
 
Максим Лапа, менеджер проектів   
m.lapa{@}ucab.ua

_RDK6077 (2)

 

Lapa Maxim

Відповідальна за підтримку та впізнаваність бренду «Український клуб аграрного бізнесу», підготовку та публікацію аналітичних видань, наповнення корпоративних сайтів та сторінок у соціальних мережах, просування продуктів та послуг сервісних агенцій асоціації. Фахівець в області графічного дизайну та верстки, редагування та копірайтингу, SMM, електронного маркетингу.
 
Відповідальний за створення та актуалізацію інформаційно-контактних та технологічних даних, моніторинг дотримання внутрішніх процесів УКАБ Сервіс. Отримав  диплом магістра університету економіки та права «КРОК».
     
Катерина Ткаченко, бухгалтер
tkachenko{@}ucab.ua
 
Людмила Криштофік, менеджер проектів
kryshtofik@ucab.ua

Stetsko Katerina

 

_RDK2631

Відповідальна за управління системою документообігу на підприємстві, ведення та перевірку первинної документації, банківські операції, ведення кадрового діловодства на підприємстві.
  Відповідальна за залучення, реєстрацію та координацію учасників заходів агенції, постійну організаційну підтримку діяльності агенції та документообіг. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» НУБіП України».
     
   

 

 

 

     
     

 

 

 

 

     
 • kws
 • LNZ Group
 • Agricom Group
 • Агроріск
 • БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА
 • Райффайзен Банк Аваль
 • horsch
 • Phosagro
 • uahk
 • Сygnet
 • Syngenta
 • Svarog
 • Agco
 • Lembke
 • Agroregion
 • ugt
 • Agroswit
 • Mriya
 • Eridon
 • Monsanto
 • MHP
 • Maschionet
 • Maisadour
 • Козятинський м’ясокомбінат
 • DuPont Pioneer
 • Вінницька аграрно-промислова група
 • Alfabank
 • Agroscop
 • Agroros
 • Agrimatco
 • Avgust
 • NCH Advisors
 • Crop Life International
 • Continental farmers Group
 • AgroGeneration
 • credit agricole
 • danone
 • claas
 • john deer