Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.
13 Липня 2024

Контролюючі органи

  Профільним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну аграрну політику, є Міністерство аграрної політики та продовольства України. До його компетенції входить державна політика у сферах:

 • сільського господарства;
 • продовольчої безпеки держави;
 • охорони прав на сорти рослин;
 • тваринництва;
 • насінництва та розсадництва;
 • рибного господарства та рибної промисловості;
 • охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
 • лісового та мисливського господарства;
 • ветеринарної медицини,
 • безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
 • карантину та захисту рослин;
 • топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 • земельних відносин.

  Вказані функції виконуються через центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром аграрної політики та продовольства. Органами, що здійснюють контроль та нагляд у сфері сільського господарства, є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері. Координується Держпродспоживслужба через Міністра аграрної політики та продовольства. Крім ветеринарної та фітосанітарної функцій, даний орган виконує функції із захисту прав споживачів та регулювання цін, до того ж, вказана служба проводить ліцензування деяких видів господарської діяльності відповідно до закону та здійснює державний контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов. До функцій Держпродспоживслужби також належить пробірний контроль, а також контроль і нагляд в сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Основними завданнями Держгеокадастру є:

 • реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
 • надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

Повноваження контролюючих органів державної влади України у сфері АПК

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Контроль у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності
та окремих показників якості харчових продуктів та кормів, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів.

  Здійснює міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

  Контроль у сфері насінництва та розсадництва.

  Контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності.

  Контроль у сфері охорони прав на сорти рослин.

  Контроль за веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель.

  Здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про захист прав споживачів.

  Контроль за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту.

  Контроль у сфері здійснення державного ринкового нагляду.

 Контроль за дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;

  Контроль у сфері здійснення метрологічного нагляду.

  Контроль за дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків.

  Контроль у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

  Контроль за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення.

  Нагляд (контроль) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

  Контроль за зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення.

  Контроль за якістю зерна та продуктів його переробки.

 

  Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів.

 

  Контроль у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини).

 
Джерело: Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

Дерегуляція
  Починаючи з 2015 року до законодавства України було внесено важливі зміни щодо дерегуляції в господарській сфері, що спрощує ведення бізнесу у багатьох галузях економіки через скасування засобів державного регулювання, зменшення адміністративного навантаження на підприємства, імплементація та поєднання законодавства з нормами ЄС, а також зниження корупційних ризиків у існуючих процедурах.
  Зокрема скасовано необхідність отримання ліцензії на:
 • торгівлю пестицидами;
 • проведення фумігації;
 • операцій з імпорту ЗЗР;
 • на торгівлю племінними ресурсами;
 • промисловий вилов риби у внутрішніх водоймах та річках.
  Знято обмеження щодо масштабу тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції - малі виробники можуть стати адресатами цієї підтримки. Скасовано ветеринарні свідоцтва та свідоцтво виробника про якість, яким супроводжується кожна партія. Скорочено термін видачі карантинного сертифіката до 24 годин.
   Законом також ліквідовується інститут Дозвільних центрів та державних адміністраторів – надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися через Центри надання адміністративних послуг, що дозволить оптимізувати бюджетні видатки на утримання місцевих органів виконавчої влади.
  Іншим спеціалізованим законом щодо дерегуляції в агропромисловому секторі передбачено  скасування 22 з 110 дозвільних процедур в українському АПК, а також обмеження повноважень окремих державних органів з контролю для скорочення адміністративних витрат фермерів і зниження ризиків корупції в державних органах.
  Також спрощена процедура оформлення водокористування для аграріїв, передбачено спрощення обороту добрив і засобів захисту рослин, а також скасування карантинного дозволу на їх імпорт.
  Зокрема скасовано:
  Ліцензії: 
 • На поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами;
 • На виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.
  Обов’язкову державну атестацію:
 • (переатестацію) суб’єктів племінної справи у тваринництві;
 • плідників та атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.
 • свідоцтва про допуск до відтворення плідників для племінного використання.
Встановлено принцип добровільності щодо виготовлення:
 • міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;
 • ветеринарних свідоцтв (для України — форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною);
 • ветеринарних довідок при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною).
  У  червні 2015 року набрав чинності Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності». Даним Законом передбачається спрощення порядку отримання ліцензій, зменшення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, розширення повноважень експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.З набранням чинності цим Законом повноваження з ліцензування окремих видів господарської діяльності в повному обсязі втратили 14 центральних органів виконавчої влади.
  Закон передбачає:
 • скорочення ліцензій з 56 до 30;
 • усунення подвійного регулювання;
 • приведення законодавства до норм та стандартів ЄС.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка: 
Граб Роман
Тел.: ‎‎+380 (44) 236-20-95 
e-mail: hrab{@}ucab.uaВітаємо! Ви підписались на новини порталу Ukab