Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.
22 Липня 2024

Види сільськогосподарських підприємств в Україні

 

В агросекторі України постійно створюються і функціонують суб’єкти господарювання різних організаційно-правових форм. Загальні і спеціальні умови їх створення визначає законодавство. Протягом останніх років частка суб’єктів господарювання у сільському господарстві складала близько 4% від загальної кількості суб’єктів, при чому левову частку з них становлять саме підприємства.

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

Усього одиниць

У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
2016
Усього по Україні
1 865 631
100%
306 470
100%
1 559 161
100%
Cільське, лісове та рибне господарство
74 620	
4,00%
44 998
14,68%
29 622
1,9%
2015
Усього по Україні
1 932 161
100% 
343 561
100%
 1 630 878
100%
Cільське, лісове та рибне господарство
79 284
4,02%
46 744
13,61%
32 540
2,00%
2014
Усього по Україні
1 932 325
100%
341 165
100%
1 591 160
100%
Cільське, лісове та рибне господарство
75 660
3,92%
46 012
13,49%
29 648
1,86%

Джерело: Державна служба статистики України

В сільському господарстві України можна виділити чотири основні групи виробників сільськогосподарської продукції:

1. Домашні господарства населення (44,9% виробництва загального обсягу с/г продукції)
2. Приватні підприємства.
3. Підприємства колективної власності.
4. Господарські товариства.

1. Домашні господарства населення (включають також фізичних осіб підприємців), не є юридичними особами та вирощують с/г продукцію як для власних потреб, так і на продаж. Такі господарства спеціалізуються на комерційному вирощуванні овочів та інших більш нішових культур, що важко виростити в промислових масштабах через необхідність ручної праці;

2. Приватні підприємства в сільському господарстві представлені фермерськими господарствами та приватними сільськогосподарськими підприємствами.
Фермерські господарства можуть створюватися виключно громадянами України, а їх діяльність повинна базуватися на праці членів сім’ї фермера, хоча і допускається найм працівників. Земля може належати фермеру як на праві власності так і орендуватися. Площі ферм також можуть різнитися від декількох гектарів до п’яти-десяти тисяч гектарів, що є фактично повноцінним підприємством середнього розміру. Більше 60% фермерських господарств мають площу від 100 до 2000 тис. гектарів.
Приватні сільськогосподарські підприємства – це юридичні особи, що діють на основі приватної власності та можуть засновуватися громадянами України, а також іноземцями, особами без громадянства та юридичними особами. До них застосовуються загальні правила Цивільного та Господарського кодексів, щодо ведення господарської діяльності.

3. Підприємства колективної власності, різні форми кооперативів.
Кооперативи в Україні можуть бути різних видів. Найпоширенішими з них є виробничі та обслуговуючі кооперативи.
Виробничий кооператив  - утворюється виключно фізичними  особами  для  спільної  виробничої  або   іншої господарської  діяльності  на  засадах  їх  обов'язкової  трудової участі з метою одержання прибутку;
Обслуговуючий кооператив  -  утворюється фізичними  та/або  юридичними  особами  для надання послуг переважно членам кооперативу,  а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. 

4. Господарські товариства можуть бути як національними, так і іноземними або з іноземними інвестиціями. В агросекторі господарські товариства є найпоширенішою формою господарювання після фермерських господарств.   Вони представлені переважно у формі товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) -  це підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і/або громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. ТОВ має статутний фонд, розділений на частки у розмірах, вказаних установчими документами - статутом. Законом не встановлена мінімальна кількість учасників ТОВ, проте максимальна кількість учасників не може сягати більше ста осіб. Мінімальні та максимальні розміри статутного капіталу товариства з  обмеженою відповідальністю законом також не регулюються.
Особливістю цього виду підприємств є те, що учасники товариства  несуть  відповідальність лише в межах своїх вкладів. Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою  частку  (її  частину)  у статутному капіталі товариства.
Державна реєстрація ТОВ складає 24 години, всі інші реєстраційні дії, включаючи відкриття рахунку в банку та реєстрацію у фіскальних органах, займають ще 4-5 робочих днів. Офіційні платежі за державну реєстрацію не сплачуються.
Акціонерні товариства (АТ). Статутний  капітал АТ поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, а акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Засновниками АТ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Законом встановлена вимога, що статутний  капітал АТ не може  бути  менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення  акціонерного  товариства.
АТ поділяються на два типи: відкрите та закрите АТ.
Відкрите  АТ, означає що його акції можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
В Закритому АТ, акції розподіляються виключно між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство  може бути реорганізовано у відкрите шляхом внесення змін до статуту товариства.
Державна реєстрація АТ триває протягом 24 годин, а всі інші процедури відкриття АТ займуть близько 2-3 місяців, включаючи реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів і бірж, реєстрації фіскальними органами, відкриття банківського рахунку і т.п.

Перші три види організаційних форм є більш характерними для малого і середнього агровиробника та рідко використовуються для залучення іноземних інвестицій. Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та Акціонерні товариства (АТ) є найбільш поширеними та можуть бути як малими, так і великими підприємствами і є більш зручними та привабливими для залучення інвестицій. Найбільші сільськогосподарські виробники обирають холдингову структуру організації та розміщують свої акції на світових фондових біржах.

Кількість сільськогосподарських підприємств за організаційними формами господарювання

2014
2015
2016
2017
Усього 
46 199
100%
45 379 
100% 
47 697
100% 
45 558 100%
Господарські товариства
7 750
16,8%
7 721
17%
8 700
18,2%
6 967 15,3%
Приватні підприємства
3 772
8,2%
3 627
8%
3 752
7,9%
3 215 7,1%
Кооперативи
674
1,4%
596
1,3%
738
1.5%
448 1%
Фермерські господарства
33 084
71,6%
32 203
71,2%
33 682
70,6%
34 137 74,9%
Державні підприємства
228
0,5%
241
0,5%
222
0,5%
199 0,4%
Підприємства інших форм господарювання
691
1,5%
891
2%
603
1,3%
592 1,3%

Джерело: Державна служба статистики України

Іноземні компанії також мають можливість зареєструвати в Україні представництво. В залежності від мети компанії представництво може бути двох видів: комерційне (постійне) представництво і некомерційне (тимчасове) представництво.
Комерційне (постійне) представництво згідно законодавства України є таким, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, прибуток якого відповідно оподатковується.
Некомерційне (тимчасове) представництво покликано здійснювати виключно підготовчу і допоміжну діяльність для компанії нерезидента, а також надавати консультаційні послуги. Некомерційне представництво не є платником податку на прибуток.
Господарська діяльність через представництво має свої переваги, а саме: безпосередній контроль над діяльністю представництва та його фінансування, використання бренду компанії без ліцензійних договорів, можливість використовувати працю іноземних громадян без щорічного оформлення відповідних дозволів на працевлаштування. Реєстрація представництва займе близько місяця, також необхідно буде сплатити обов’язків платіж державі в сумі 2500$ дол. США.
Іншими шляхами доступу іноземців та іноземних компаній в українську аграрну сферу можуть стати агентські договори та договори про спільну діяльність.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка:
Граб Роман
Тел.: ‎‎+380 (44) 236-20-95
e-mail: hrab{@}ucab.ua
Вітаємо! Ви підписались на новини порталу Ukab